31 May 2007

Our Family Connection


We have come to a conclusion that Ben's blog is for "ranting" purposes and this will be our blog to serve as a connection from our "2-persons" family to yours. Update! Update! Fresh of the computer "press," come and get it!!!! Since we like to think we are bilingual, we're going to try it in Tiếng Việt.

Hai đứa này đã quyết định là cái blog của Ben là để dành cho sự "mát dây" của chàng. Và cái blog này sẽ là đường dây "móc nối" từ tiểu gia đình tới đại gia đình. Mong rằng mọi người cứ thoải mái nói chuyện vì mình là người nhà cả mà!!!! Ben và Mai Vi rất nhớ mọi người và mong gặp mặt "soon." BMV thích nghĩ là mình thông thạo hai thứ tiếng nên sẽ cố gắn viết tiếng Việt và Mỹ nhưng "sometime" sự thật hơi phủ phàn!

Love (thương),
Ben & Mai Vi (a.k.a. BMV)
p.s. TuấnThư là con của chị Liên và anh Thiện, gia đình của BMV chỉ có 2 người và sẽ không có thay đổi "anytime soon" but we love our niece and nephews.

No comments: